Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tin tức sản phẩm

Chúc mừng Vinaquartz nhận chứng chỉ NSF
12/04/2021

Chúc mừng Vinaquartz nhận chứng chỉ NSF

Vinaquartz đã nhận được chứng nhận NSF. Được chứng nhận bởi Tổ chức An toàn và Sức khỏe Quốc gia (NSF) theo tiêu chuẩn vệ sinh quốc tế NSF 51, bề mặt của Vinaquartz đủ tiêu chuẩn để lắp đặt trong nhà bếp thương mại, trường học, cơ sở chăm sóc sức khỏe và gia đình.

Xem thêm